ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຄວ້າ 2 ລາງວັນ ຈາກການແຂ່ງຂັນ ນະວັດຕະກຳຊາວໜຸ່ມ ຢູ່ ສປ ຈີນ

12-16 ມັງກອນ 2017    

          ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຄວ້າ 2 ລາງວັນ ຈາກການແຂ່ງຂັນ ນະວັດຕະກຳຊາວໜຸ່ມ ຢູ່ ໜານໜິງ, ສປ ຈີນ. ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສົ່ງນັກສຶກສາ 6 ຄົນ ໂດຍແບ່ງ ອອກເປັນ 2 ກຸ່ມ ແລະ ກຳມະການຕັດສິນ 2 ທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ນະວັດຕະກຳຊາວໜຸ່ມກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ການປົກຄອງ ຂົງເຂດແມ່ນໍ້າ ລ້ານຊ້າງ-ແມ່ຂອງ, ເຊິ່ງປີນີ້ສຸມໃສ່ຫົວຂໍ້ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການປົກປ້ອງໄພພິບັດ. ທິມງານດັ່ງກ່າວ ນຳພາໂດຍທ່ານ ຮອງອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.  ການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວຈັດຂຶ້ນ ລະຫວ່າງວັນທີ 12 ຫາ 16 ມັງກອນ 2017 ທີ່ ນະຄອນໜານໜິງ, ສປ ຈີນ. ຜົນການແຂ່ງຂັນແມ່ນນັກສຶກສາລາວ ທັງສອງທິມໄດ້ຮັບລາງວັນທິມທີ 1 : ການນຳໃຊ້ຕົ້ນໃບເຕີຍ ເຂົ້າໃນການ ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຢູໂຕຣຟີເຄເຊິນ ໄດ້ຮັບລາງວັນນະວັດຕະກຳທີ່ດີເລີດ (ທ້າວ ວັນສີ ເພັງທະແຈ່ມ, ທ້າວ ສັນຕິສຸກ ລັດດາວົງ, ນາງ ແສງຕາວັນ ດວງພະຈັນ) ແລະ ທິມທີ 2 ແພໄມ້ປ່ອງເພື່ອປ້ອງກັນການລະເຫີຍອາຍຂອງນໍ້າ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ໂຄງການບົ່ມເພາະທີ່ດີເລີດ (ທ້າວ ໄຊປະຊາ ລາດຊະວົງ, ນາງ ລັກສະນີ ພົງພັນ, ນາງ ທິບສະຫວັນ ສີລາກຸນ). ໃນການເຂົ້າຮ່ວມຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ 6 ປະເທດ ໄດ້ແກ່: ປະເທດກໍາປູເຈຍ, ສ.ປ.ປ. ລາວ, ປະເທດມຽນມາ, ປະເທດໄທ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດຈີນ. ສ່ວນຫົວຂໍ້ທີ່ສົ່ງເຂົ້າແຂ່ງຂັນຮອບສຸດທ້າຍຈາກ 6 ປະເທດ ມີ 16 ຫົວຂໍ້.

ຜົນຂອງການສຳເລັດຄັ້ງນີ້ ປະການໜຶ່ງ ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກການກະກຽມຂອງທິມງານ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ໃນການສ້າງຄະນະກຳມະການກະກຽມນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງແຜນທຸລະກິດຢູ່ ສປ. ຈີນ ສົກສຶກສາ 2016-2017.  ການກະກຽມ ແມ່ນໄດ້ອອກແຈ້ງການໃຫ້ແກ່ຄະນະບໍດີ ຄະນະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມ ສາມາດສື່ສານທາງພາສາອັງກິດດີ, ຮຽນເກັ່ງ, ແລະ ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ສູງ ຄະນະລະ 3 ຄົນໃຫ້ແກ່ທິມງານກະກຽມຫລັງຈາກຄະນະຕ່າງໆ ສົ່ງລາຍຊື່ມາແລ້ວ, ທິມງານກະກຽມໄດ້ ເຝິກອົບຮົມວິທີການວາງແຜນ, ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ແລະ ນະວັດຕະກຳໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ແລະ ຈັດກຸ່ມນັກສຶກສາ ທີ່ມາຈາກຄະນະທີ່ຕ່າງກັນເຂົ້າເປັນທິມຄະນະດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດແຂ່ງຂັນແຜນທີ່ນັກສຶກສາສ້າງຂຶ້ນ ໃນຮອບສຸດທ້າຍ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ທາງທຶນຮອນ ເພື່ອເປັນລາງວັນ ແລະ ແຮງຈູງໃຈ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ ແມ່ນນັກສຶກສາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ມີຄວາມບຸກບືນ, ຫ້າວຫັນ, ສະຫລາດ, ແລະ ເປີດໃຈຮັບເອົາສິ່ງໃໝ່ໆ ໂດຍໝູນໃຊ້ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຮຽນຜ່ານມາ ເຂົ້າໃນການເຮັດວຽກ ເປັນກຸ່ມ ນຳເອົາຄວາມເປັນເລີດຈາກການລະດົມສະໝອງຂອງກຸ່ມເຂົ້າມາແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງ ມີປະສິດທິພາບ.