ນັກສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບລາງວັນຊະນະເລີດໃນການແຂ່ງຂັນ ແຜນພັດທະນາ ນໍ້າ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງນໍ້າແບບຍືນຍົງ

ທີ່ ສປ. ຈີນ  (15 - 20 ກໍລະກົດ 2016)

ທິມງານນັກສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ແຜນພັດທະນາ ນໍ້າ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງນໍ້າແບບຍືນຍົງ ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າພາບໂດຍ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຟູດານ, ເຂດປົກຄອງຕົນເອງຕີເບດຢູ້ຊູ້, ສະມາຄົມວັດທະນະທຳສາກົນຊຽງໄຮ້, ສູນແລກປ່ຽນ ວັດທະນະທຳສາກົນກວາງຊີ, ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລເສດຖະສາດ-ການເງິນ ກວາງຊີ ທີ່ເຂດປົກຄອງຕົນເອງຕີເບດ ຢູ້ຊູ້ ລະຫວ່າງວັນທີ 15 – 20 ກໍລະກົດ 2016. ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສົ່ງທິມງານນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມ 2 ທິມ, ເຊິ່ງນຳພາໂດຍ ຮສ. ປອ. ພຸດ ສິມມາລາວົງ, ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ; ພ້ອມດ້ວຍກຳມະການທາງວິຊາການ 2 ທ່ານ, ຮສ. ປອ. ໂພສີ ຈັນມິ່ງ, ແລະ ຮສ. ປອ. ຫລ້າວັນ ວົງຄຳສານ.  ທິມງານນັກສຶກສາ ປະກອບດ້ວຍທິມລະ 3 ຄົນ.  ໂຄງການທີ 1 ແມ່ນໂຄງການນຳໃຊ້ ຕົ້ນກ້ວຍເຂົ້າໃນການບຳບັດນໍ້າເປື້ອນແກ່ຊຸມຊົນ ຊີ້ນຳໂຄງການໂດຍອາຈານ ແສງດາວັນ ເທບພະຈັນ ແລະ ໂຄງການທີ 2 ແມ່ນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ເພື່ອແຫຼ່ງນໍ້າທີ່ຍືນຍົງຊີ້ນຳ ໂດຍ ປອ. ສິດທິໄຊ ໄຊຍະວົງ.

ຜົນຂອງການແຂ່ງຂັນ ໜຶ່ງໃນທິມງານຈາກ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບລາງວັນຊະນະເລີດ ໃນນາມ ເປັນໂຄງການທີ່ມີນະວັດຕະກຳທີ່ສຸດ ຄືໂຄງການນຳໃຊ້ຕົ້ນກ້ວຍເຂົ້າໃນການບຳບັດນໍ້າເປື້ອນ ແກ່ຊຸມຊົນ. ນອກຈາກລາງວັນດັ່ງກ່າວແລ້ວ ນັກສຶກສາໃນທິມດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ຮັບລາງວັນການປັບປຸງ ໂຄງການທີ່ດີເລີດ ແລະ ລາງວັນກຸ່ມເຮັດວຽກນາໆຊາດທີ່ດີເລີດ. ທິມງານນີ້ ປະກອບດ້ວຍ ທ. ແພງ ເພັດມຸນທາ ຈາກຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ນາງ ເພັດໄພລິນ ສາດສົມບັດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ, ແລະ ທ້າວ ຄຳມີ ຢາເຢັງວາ ຈາກຄະນະວິສະວະກຳສາດ.  ການແຂ່ງຂັນໃນຮອບສຸດທ້າຍ ມີ 14 ທິມ ຈາກ 6 ປະເທດ, ຈາກສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ 10 ແຫ່ງ.

ໂຄງການການແຂ່ງຂັນແຜນພັດທະນາການແຂ່ງຂັນນະວັດຕະກຳຂອງຊາວໜຸ່ມ ກ່ຽວກັບການ ປົກຄອງ ແລະ ພັດທະນາຂົງເຂດແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ-ນໍ້າຂອງ, ອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ບັນດາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ຢູ່ອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງມີໂອກາດ ໄດ້ຂະຫຍາຍວິໄສທັດ ກ່ຽວກັບສາກົນ ແລະ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບການປົກຄອງ.  ການແຂ່ງຂັນນີ້ ເປັນຊ່ອງທາງສຳລັບການສື່ສານລະຫວ່າງບັນດາວັດທະນະທຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຍັງເປັນກົນໄກການ ປະສານງານລະຫວ່າງ ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການປະກອບກິດຈະການຂອງຊາວໜຸ່ມ.  ຫົວຂໍ້ການແຂ່ງຂັນ ສຳລັບປີ 2016 ແມ່ນ ”ການພັດທະນານໍ້າ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງນໍ້າ ແບບຍືນຍົງ”

ວິທີການແຂ່ງຂັນ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຄະນະກຳມະການສາກົນກ່ຽວກັບການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລຈາກ 6 ປະເທດ: ຈີນ, ລາວ, ພະມ້າ, ໄທ, ກຳປູເຈຍ, ແລະ ຫວຽດນາມ.  ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອກຳນົດຫົວຂໍ້ຂອງການແຂ່ງຂັນ.  ຫລັງຈາກນັ້ນ ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລໃນຄະນະກຳມະການ ໄດ້ປະກາດຮັບສະໝັກທິມງານແຂ່ງຂັນໃນມະຫາວິທະຍາໄລຂອງຕົນ ເພື່ອໃຫ້ກຸ່ມນັກສຶກສາ ສົ່ງ ໂຄງການເຂົ້າແຂ່ງຂັນ.  ແຕ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ເປັນສະມາຊິກ ມີສິດສະເໜີ 2 ບົດເຂົ້າການແຂ່ງຂັນ ສຸດທ້າຍ ແລະ ສ່ວນທີ່ເຫລືອ ຄະນະກຳມະການສາກົນຄັດເລື່ອກເອົາ 2 ບົດເພີ່ມ.

ສຳລັບມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ມອບໃຫ້ສູນຄົ້ນຄວ້າຈີນ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ, ໂດຍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ຮສ. ປອ. ໂພສີ ຈັນມິ່ງ, ຜູ້ອຳນວຍການສູນຄົ້ນຄວ້າຈີນ ແລະ ຮສ. ປອ. ຫລ້າວັນ ວົງຄຳສານ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາຫລັງປະລິນຍາຕີ ເປັນຜູ້ດຳເນີນການ.  ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ອອກແຈ້ງການໃຫ້ແຕ່ລະຄະນະວິຊາສົ່ງລາຍຊື່ນັກສຶກສາທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມີຄວາມ ສາມາດສື່ສານເປັນພາສາອັງກິດເຂົ້າຮ່ວມ.  ຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມນັກສຶກສາ ແລະ ອາຈານຊີ້ນຳ, ເພື່ອໃຫ້ຄຳແນະນຳ, ແບ່ງກຸ່ມ ແລະ ໃຫ້ນັກສຶກສາເຮັດວຽກໃນຫົວຂໍ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າ ຕ້ອງການ.  ສຸດທ້າຍ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ຄັດເລືອກເອົາ 2 ກຸ່ມເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນລະດັບສາກົນ.

ການແຂ່ງຂັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຢູ່ ສປ. ຈີນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ເຂດປົກຄອງຕົນເອງຈິ່ງຮາຍຢູ້ຊູ້, ເຊິ່ງເປັນແຫລ່ງກຳເນີດຂອງແມ່ນນໍ້າລ້ານຊ້າງ-ນໍ້າຂອງ.  ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ເປັນສະຖານທີ່ສູງກວ່າ ລະດັບນໍ້າທະເລຫລາຍ, ລະຫວ່າງ 3,800 ຫາ 5,400 ແມັດ, ມີຕົ້ນໄມ້ໜ້ອຍ ແລະ ມີອົກຊີເຈັນໜ້ອຍ. ສິ່ງນີ້ ເປັນອຸປະສັກ ແລະ ປະສົບການທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍສຳລັບບັນດານັກແຂ່ງຂັນ ແລະ ແຂກເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນມື້ທຳອິດຂອງການແຂ່ງຂັນ, ນັກແຂ່ງຂັນໄດ້ຈັດວາງສະແດງໂຄງການຂອງຕົນ ແລະ ອະທິບາຍ ໃຫ້ແຂກເຂົ້າຊົມໂຄງການ.  ຫລັງຈາກນັ້ນ ໄດ້ມີການນຳສະເໜີບົດໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການ ເພື່ອໃຫ້ຄະແນນ. ໃນມື້ຕໍ່ມາ ໄດ້ມີການເປີດພິທີຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍຄະນະປະຈຳພັກ ເຂດປົກຄອງຕົນເອງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດງານ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ກອງປະຊຸມ ໄດ້ນຳພາທິມງານນັກສຶກສາ ຂຶ້ນໄປບໍ່ນໍ້າເຊິ່ງເປັນແຫລ່ງກຳເນີດຂອງແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ-ນໍ້າຂອງ ເພື່ອຈັດພິທີເອົານໍ້າຂອງຈາກແຕ່ລະປະເທດມາຖອກລົງໃສ່ຕົ້ນກຳເນີດແມ່ນໍ້າຂອງ ພ້ອມທັງ ຕັ້ງເສົາຫີນສັນຍາລັກຂອງການແຂ່ງຂັນໃສ່ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ.  ຈາກນັ້ນ, ນັກສຶກສາໄດ້ຖືກ ຈັດແບ່ງ ອອກເປັນກຸ່ມປະສົມນາໆຊາດ ເພື່ອປັບປຸງໂຄງການທີ່ນຳສະເໜີໄປແລ້ວ.  ນັກສຶກສາຮ່ວມກັນ ເຮັດວຽກ ແລະ ພັກຢູ່ແຄັມທີ່ບໍ່ໄກຈາກບໍ່ກຳເນີດແມ່ນໍ້າຂອງ.  ໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງການແຂ່ງຂັນ, ທັງຄະນະ ກຳມະການ ແລະ ແຂກເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ເດີນທາງໄປລວມຕົວກັນຢູ່ແຄັມໃນຮ່ອມພູ ຊາໂດອັງຊາຍ ແຄມແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ-ນໍ້າຂອງ, ໃນເມືອງ ຊາໂດ ໂດຍໃຊ້ເວລາ 6 ຊົ່ວໂມງຈາກຢູ້ຊູ້. ຄະນະສະນັບສະໜູນງານໄດ້ຈັດພິທີ ຕ້ອນຮັບໂດຍການ ຈູດກອງໄຟ, ສະແດງສິນລະປະທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ຮ່ວມມ່ວນຊື່ນຕາມປະເພນີທ້ອງຖິ່ນ ທ່າມກາງອາກາດ ທີ່ໜາວເຢັນ, ແລະ ໃນຄືນນັ້ນໄດ້ ພັກຢູ່ແຄັມທີ່ຮ່ອມພູ.  ໃນມື້ຕໍ່ມາ, ນັກສຶກສາທິມນາໆຊາດ ໄດ້ເດີນທາງຈາກແຄັມ ບໍ່ກຳເນີດຂອງ ແມ່ນໍ້າຂອງມາເຖິງແຄັມຂອງຮ່ອມພູ ທີ່ໃຊ້ເວລາເດີນທາງ 4 ຊົ່ວໂມງ, ໄດ້ນຳສະເໜີຜົນຂອງການ ປັບປຸງໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ, ແລະ ໃນຕອນບ່າຍຂອງມື້ດຽວກັນ ໄດ້ຈັດພິທີສະຫລຸບ ແລະ ມອບລາງວັນ, ເຊິ່ງລາງວັນຊະນະເລີດມີ 2 ລາງວັນ: ລາງວັນນະວັດຕະກຳທີ່ດີເລີດ ແລະ ລາງວັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ສັງຄົມທີ່ດີເລີດ ແມ່ນ 10.000 ຢວນ ແລະ ລາງວັນອື່ນໆ ແມ່ນ 3.000 ຢວນ.

 ການແຂ່ງຂັນແບບດຽວກັນນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ້ນອີກໃນປີ 2017, ເຊິ່ງຂະບວນການຈະລິເລີ່ມ ໃນເດືອນ ຕຸລາ 2016.

 


 

ຄຳເຫັນຂອງນັກສຶກສາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ

 

ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ ທ. ຄຳມີ ເຍ່ຍຢັ້ງວ່າ ຮຽນສາຂາວິສະວະກຳສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄະນະວິສະວະກຳສາດ, ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດລາວ

ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກດີໃຈທີ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນຂອງປະເທດລາວ ໃນການລົງແຂ່ງຂັນ ນະວັດຕະກຳໃໝ່ໃນຄັ້ງນີ້ ເຊິ່ງຂ້າພະເຈົ້າເອງ ກໍ່ໄດ້ພົບກັບໝູ່ເພື່ອນໃໝ່ໆ ທີ່ມາຈາກບັນດາ 6 ປະເທດລູ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ, ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ທັງຍັງໄດ້ນຳເອົາບົດຮຽນດັ່ງກ່າວມາປຶກສາຫາລືຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ມີຄວາມແປກໃໝ່ ແລະ ໜ້າສົນໃຈຂຶ້ນຕື່ມ ນອກຈາກນີ້ ຍັງຖືໄດ້ວ່າເປັນການຢ້ຽມຢາມປະເທດເພື່ອນບ້ານດ້ວຍກັນ ເຊິ່ງເປັນຂີດໝາຍອັນດີໃນການ ຮ່ວມມືເພີ່ມພູນຄວາມສາມັກຄີຜູກພັນມິດໄມຕີອັນແສນອົບອຸ່ນຍິ່ງຂຶ້ນ ທັງຍັງໄດ້ຊ່ວຍກັນປົກປັກຮັກສາ ແມ່ນໍ້າຂອງ ອັນປຽບສະເໝືອນເປັນສາຍເລືອດເສັ້ນໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາທັງ 6 ປະເທດອີກດ້ວຍ.    


 

ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ວ່າ ນາງເພັດໄພລິນ ໄຊສົມບັດ, ເປັນນັກສຶກສາຢູ່ຄະນະກະເສດສາດ, ສາຂາປະມົງ ປີ 4

             ເຊິ່ງໄດ້ເປັນອີກໜຶ່ງຄົນໃນທີມຂອງນັກສຶກສາລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຢູ່ທີ່ ສປ ຈີນ; ໃນການໄປ ແມ່ນທາງໂຄງການເພີ່ນໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ໝົດທຸກຢ່າງ. ໃນບ່ອນທີ່ໄປນັ້ນແມ່ນມີຄວາມ ສະດວກສະບາຍ, ທິວທັດງາມຫຼາຍ, ທ້ອງຟ້າ, ພູຜາ ແມ່ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ, ຜູ້ຄົນ ໃນທີ່ນັ້ນລວມທັງທີມງານກໍ່ນິໄສດີ ເບິ່ງແຍງເຮົາໝົດທຸກຢ່າງ. ນອກຈາກນີ້ທາງໂຄງການກໍ່ໄດ້ ຈັດພິທີຕ້ອນຮັບ ແລະ ມີການສະແດງວັດທະນາທຳ ຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເບິ່ງທຸກຄັ້ງທີ່ກິນອານຫານ ແລະ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນຍັງໄດ້ພາໄປທີ່ຍອດແມ່ນໍ້າຂອງຢູ່ທີ່ພູພຽງຕີເບດ ເຊິ່ງແຕ່ລະປີມີພຽງບໍ່ທໍ່ໃດຄົນທີ່ຈະໄດ້ ໄປຮອດ ຍອດແມ່ນໍ້າຂອງ ສະຖານທີ່ແຫ່ງນັ້ນງາມຈັບໃຈຫຼາຍ. ສຸດທ້າຍນີ້ກໍ່ ຂໍຂອບໃຈມາຍັງ ທາງອາຈານຜູ້ຊີ້ນຳນຳພາ ແລະ ຂໍຂອບໃຈທາງໂຄງການເພີ່ນໄດ້ເຊີນໃຫ້ປະເທດລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມນຳ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈແລະດີໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ໄປຮ່ວມງານໃນຄັ້ງນີ້ ແລະ ຍັງຊິງໄດ້ລາງວັນ ກັບມາໃຫ້ ແກ່ປະເທດເຮົາ.


ສະບາຍດີ, ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ ທ້າ ແພງ ເພັດມູນທາ ເປັນັກສຶກສາປີ 4 ຂອງເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມະວິທະຍາໄລແຫ່ຊາດລາວ

           ໃນຖານະທີ່ເປັນນັກສຶກສາລາລຸ້ນທຳອິດທີ່ໄດ້ມາເຫັນມາສຳພັດກັບຕົ້ນກຳເນີດຂອງແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ຍັງເປັນທີມນັກສຶກສາລາວທີ່ສາມາດຍາດໄດ້ 3 າງວັນຊນະເລີດຈາກການແຂ່ງຂັນະວັຕະກຳຊາວໜຸ່ມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການພັດທະໃນາກພື້ນແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ-ນໍ້າຂອງ 2016 ນ້ອງຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນດີໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດເລີຍ ແລະ ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບູນຄູອັນລົ້ນເຫຼືອມາຍັງອາຈານນຳພາທຸກທ່ານທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເບິ່ງແຍງ, ຊີ້ທິດເຍືອງທາງໃນທຸກດ້ານແກ່ພວກນ້ອງ. ການແຂ່ງຂັນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຫວ່າງວັນທີ 15-21 ສິງຫາ 2016 ທີ່ເຂດພູພຽງຕີເບດ ຕົ້ນກຳເນີດຂອງແມ່ນໍ້າຂອງ (ປະເທດ ສປ. ຈີນ) ນ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາຮູ້, ປະສົບການຕ່າງໆທາງດ້ານວັດທະນາທຳ ແລະ ວິຍາສາດ ຈາກບັນດາໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ບັນດາຊ່ຽວຊານທີ່ມາຈາກ 6 ປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ, ໄດ້ຮຽນຮູ້ວິຖີຊີວິດຂອງຊາພື້ນເມືອງຕີເບດ ທີ່ຍັງຮັກສາມູນເຊື້ອວັດທະນາທຳທີ່ເປັເອກະລັກສະເພາ ເຊັ່ນ: ການນຸ່ງຖື, ສີລະປະວັນນະດີ ແລະ ລົດຊາດອາຫານ. ນອກນີ້ຍັງໄດ້ທ່ຽວຊົມທີວທັດທຳມະຊາດທີ່ງົດງາມຊ່າງງາມຊວນໃຫ້ຫຼົງໄຫຼ ທຸການດີນທາງໃນເຂດນີ້ຈະມີແນໃຫ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ຕື່ນເຕັ້ນຢູ່ທຸກທີ່ ທຸກເວ. ນ້ອງຈະຈົດຈຳທຸກກິດຈະກຳ ແລະ ທຸກຄວາມຮູ້ສຶກດີໆທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນດິແດນແຫ່ງນີ້ຕະຫຼອດໄປ.    

 


  

ນ. ທະນາພອນ ທອງມະນີວົງ, ນັກສຶກສາປີທີ 4, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

           ກ່ອນອື່ນໝົດ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນມາຍັງ ຮສ. ປອ. ພຸດ ສິມມາລາວົງ, ຮສ. ປອ. ໂພສີ ຈັນມິ່ງ, ຮສ. ປອ. ຫຼ້າວັນ ວົງຄໍາສານ ແລະ ປອ. ສິດທິໄຊ ໄຊຍະວົງ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຮອບດ້ານ ນັບແຕ່ຕົ້ນຈົນສິ້ນສຸດການແຂ່ງຂັນ. ພ້ອມກັນນີ້ ກໍ່ຂໍສະແດງຄວາມ ຂອບໃຈຕໍ່ ໂຄງການການແຂ່ງຂັນແຜນພັດທະນານໍ້າ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງນໍ້າແບບຍືນຍົງ ທີ່ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນຕົວແທນຂອງປະເທດລາວ ໄດ້ສະແດງວິໄສທັດ ຕໍ່ກັບ ການພັດທະນານໍ້າແບບຍືນຍົງໃນເວທີພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ. ນອກນັ້ນ, ກໍ່ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ ຄະນະຈັດຕັ້ງງານ ທີ່ໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ເບິ່ງແຍງເອົາໃຈໃສ່ທຸກດ້ານ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ ທີ່ຢູ່ປະເທດຈີນ. ໂດຍສ່ວນຕົວແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ ໂຄງການດັ່ງກ່າວເປັນໂຄງການທີ່ດີຫຼາຍ ເພາະມັນເປັນຂີດໝາຍອັນສໍາຄັນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໄວໜຸ່ມຫັນມາສົນໃຈບັນຫາລະດັບພາກພື້ນ ລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງທຸກກຸ່ມທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຕ່າງກໍ່ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຂໍຖືໂອກາດນີ້ເຊີນຊວນມາຍັງໝູ່ເພື່ອນໄວໜຸ່ມເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງຕໍ່ໆໄປ ເຊິ່ງຫົວຂໍ້ ຂອງການແຂ່ງຂັນຈະແນໃສ່ການແກ້ໄຂບັນຫາລະດັບພາກພື້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປໃນແຕ່ລະປີ.


  

ນາງ ສະຫວີວັນ ນາດາ ເປັນນັກສຶກສາສັງກັດຢູ່ພາກວິຊາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ປີທີ່4 ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ

           ສຳລັບຕົວນ້ອງເອງໃນຖານະເປັນນັກສຶກສາລາວ ລຸ້ນທຳອິດ ຫຼື ລຸ້ນບຸກເບີກທີ່ໄດ້ສຳຜັດບັນຍາກາດ ແຫ່ງພູພຽງຕິເບດ ປະເທດຈີນ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ໄດ້ມາຮອດຈຸດນີ້ທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ກໍ່ຄືໄດ້ສຳຜັດ ກັບຍອດ ແມ່ນໍ້າຂອງຂອງແທ້ ໂດຍສະເພາະຕົວນ້ອງເອງເປັນຜູ້ໜື່ງທີ່ເປັນຕົວແທນທີ່ເຂົ້າພິທີການທີ່ໄດ້ເອົານໍ້າຂອງ ຈາກປະເທດລາວ ໄປຖອກໃສ່ຍອດແມ່ນໍ້າຂອງ ໂດຍມາໃນນາມໂຄງການການແຂ່ງຂັນນະວັດຕະກຳ ຊາວໜຸ່ມ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາພາກພື້ນແມ່ນໍ້ລ້ານຊ້າງ-ແມ່ນໍ້າຂອງ 2016 ທີ່ພູພຽງ ຕິເບດ ແຂວງ ຊິງໄຮ ( ປະເທດ ສ ປ ຈີນ ) ນ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ນຳໝູ່ ແລະ ອາຈານຊ່ຽວຊານທີ່ ມາຈາກ ຫຼາຍປະເທດ ເຊິ່ງເຂົ້າຮ່ວມງານນີ້ມີທັງໝົດ 6 ປະເທດດ້ວຍກັນ, ໄດ້ແລກປ່ຽນປະສົບການເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເຊັ່ນ: ການນຸ່ງຖື, ວັດທະນະທຳ ແລະ ເຕັກນິກທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ໄດ້ເຫັນວິຖີການ ດຳລົງຊີວິດ ຂອງຊາວເມືອງ ຢູຊູ, ເມືອງ ຊາໂຕ ແລະ ຕິເບດທີ່ມີວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກເຊັ່ນ: ຮູບຊົງເຮືອນ, ການນຸ່ງຖື, ສິລະປະວັນນະຄະດີ ແລະ ລົດຊາດອາຫານ ພິເສດແມ່ນ ເພງທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ ເມືອງ ຊາໂຕ ເວລາຟັງແລ້ວມ່ວນຈັບໃຈເລີຍ ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ຮັບອາກາດທີ່ສົດຊື່ນທີ່ປອດມົນລະພິດ ແລະ ມີທຳມະຊາດສວາຍງາມດີ ເວລາໄດ້ສຳຜັດເທື່ອໃດແມ່ນຮູ້ສຶກວ່າມີຊີວິດຊີວາ.

 


  

ນາງ ພາວິນາ ວັນເຮືອງ ນັກສຶກສາ ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ຂ້າພະເຈົ້າ ຮູ້ສຶກດີໃຈທີ່ໄດ້ຮັບໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ Youth Innovation Competition Lantsang-Mekong Region’s Governance and Development ທີ່ ສປ ຈີນ ເຊິ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການທີ່ລໍ້າຄ່າຫຼາຍຢ່າງຈາກການແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບບັນດາ ປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ຮູ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການປົກປັກຮັກສາແມ່ນໍ້າຂອງທີ່ເປັນສາຍທານ ຂອງປວງຊົນທັງ 6 ປະເທດໃຫ້ຍືນຍົງຕະຫຼອດໄປ. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກປະທັບໃຈໃນຄວາມງົດງາມ ຂອງທໍາມະຊາດຂອງ ຊີງຫາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຕົ້ນກໍາເນີດແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ປະທັບໃຈ ໃນການດູແລຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບທີ່ຕ້ອນຮັບ ແລະ ເບີ່ງແຍງເປັນຢ່າງດີ.