ນັກສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບລາງວັນຊະນະເລີດໃນການແຂ່ງຂັນ ແຜນພັດທະນາ ນໍ້າ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງນໍ້າແບບຍືນຍົງ

ທີ່ ສປ. ຈີນ  (15 - 20 ກໍລະກົດ 2016)

ທິມງານນັກສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ແຜນພັດທະນາ ນໍ້າ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງນໍ້າແບບຍືນຍົງ ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າພາບໂດຍ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຟູດານ, ເຂດປົກຄອງຕົນເອງຕີເບດຢູ້ຊູ້, ສະມາຄົມວັດທະນະທຳສາກົນຊຽງໄຮ້, ສູນແລກປ່ຽນ ວັດທະນະທຳສາກົນກວາງຊີ, ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລເສດຖະສາດ-ການເງິນ ກວາງຊີ ທີ່ເຂດປົກຄອງຕົນເອງຕີເບດ ຢູ້ຊູ້ ລະຫວ່າງວັນທີ 15 – 20 ກໍລະກົດ 2016. ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສົ່ງທິມງານນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມ 2 ທິມ, ເຊິ່ງນຳພາໂດຍ ຮສ. ປອ. ພຸດ ສິມມາລາວົງ, ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ; ພ້ອມດ້ວຍກຳມະການທາງວິຊາການ 2 ທ່ານ, ຮສ. ປອ. ໂພສີ ຈັນມິ່ງ, ແລະ ຮສ. ປອ. ຫລ້າວັນ ວົງຄຳສານ.  ທິມງານນັກສຶກສາ ປະກອບດ້ວຍທິມລະ 3 ຄົນ.  ໂຄງການທີ 1 ແມ່ນໂຄງການນຳໃຊ້ ຕົ້ນກ້ວຍເຂົ້າໃນການບຳບັດນໍ້າເປື້ອນແກ່ຊຸມຊົນ ຊີ້ນຳໂຄງການໂດຍອາຈານ ແສງດາວັນ ເທບພະຈັນ ແລະ ໂຄງການທີ 2 ແມ່ນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ເພື່ອແຫຼ່ງນໍ້າທີ່ຍືນຍົງຊີ້ນຳ ໂດຍ ປອ. ສິດທິໄຊ ໄຊຍະວົງ.

ຜົນຂອງການແຂ່ງຂັນ ໜຶ່ງໃນທິມງານຈາກ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບລາງວັນຊະນະເລີດ ໃນນາມ ເປັນໂຄງການທີ່ມີນະວັດຕະກຳທີ່ສຸດ ຄືໂຄງການນຳໃຊ້ຕົ້ນກ້ວຍເຂົ້າໃນການບຳບັດນໍ້າເປື້ອນ ແກ່ຊຸມຊົນ. ນອກຈາກລາງວັນດັ່ງກ່າວແລ້ວ ນັກສຶກສາໃນທິມດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ຮັບລາງວັນການປັບປຸງ ໂຄງການທີ່ດີເລີດ ແລະ ລາງວັນກຸ່ມເຮັດວຽກນາໆຊາດທີ່ດີເລີດ. ທິມງານນີ້ ປະກອບດ້ວຍ ທ. ແພງ ເພັດມຸນທາ ຈາກຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ນາງ ເພັດໄພລິນ ສາດສົມບັດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ, ແລະ ທ້າວ ຄຳມີ ຢາເຢັງວາ ຈາກຄະນະວິສະວະກຳສາດ.  ການແຂ່ງຂັນໃນຮອບສຸດທ້າຍ ມີ 14 ທິມ ຈາກ 6 ປະເທດ, ຈາກສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ 10 ແຫ່ງ.

ໂຄງການການແຂ່ງຂັນແຜນພັດທະນາການແຂ່ງຂັນນະວັດຕະກຳຂອງຊາວໜຸ່ມ ກ່ຽວກັບການ ປົກຄອງ ແລະ ພັດທະນາຂົງເຂດແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ-ນໍ້າຂອງ, ອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ບັນດາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ຢູ່ອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງມີໂອກາດ ໄດ້ຂະຫຍາຍວິໄສທັດ ກ່ຽວກັບສາກົນ ແລະ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບການປົກຄອງ.  ການແຂ່ງຂັນນີ້ ເປັນຊ່ອງທາງສຳລັບການສື່ສານລະຫວ່າງບັນດາວັດທະນະທຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຍັງເປັນກົນໄກການ ປະສານງານລະຫວ່າງ ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການປະກອບກິດຈະການຂອງຊາວໜຸ່ມ.  ຫົວຂໍ້ການແຂ່ງຂັນ ສຳລັບປີ 2016 ແມ່ນ ”ການພັດທະນານໍ້າ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງນໍ້າ ແບບຍືນຍົງ”

ວິທີການແຂ່ງຂັນ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຄະນະກຳມະການສາກົນກ່ຽວກັບການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລຈາກ 6 ປະເທດ: ຈີນ, ລາວ, ພະມ້າ, ໄທ, ກຳປູເຈຍ, ແລະ ຫວຽດນາມ.  ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອກຳນົດຫົວຂໍ້ຂອງການແຂ່ງຂັນ.  ຫລັງຈາກນັ້ນ ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລໃນຄະນະກຳມະການ ໄດ້ປະກາດຮັບສະໝັກທິມງານແຂ່ງຂັນໃນມະຫາວິທະຍາໄລຂອງຕົນ ເພື່ອໃຫ້ກຸ່ມນັກສຶກສາ ສົ່ງ ໂຄງການເຂົ້າແຂ່ງຂັນ.  ແຕ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ເປັນສະມາຊິກ ມີສິດສະເໜີ 2 ບົດເຂົ້າການແຂ່ງຂັນ ສຸດທ້າຍ ແລະ ສ່ວນທີ່ເຫລືອ ຄະນະກຳມະການສາກົນຄັດເລື່ອກເອົາ 2 ບົດເພີ່ມ.

ສຳລັບມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ມອບໃຫ້ສູນຄົ້ນຄວ້າຈີນ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ, ໂດຍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ຮສ. ປອ. ໂພສີ ຈັນມິ່ງ, ຜູ້ອຳນວຍການສູນຄົ້ນຄວ້າຈີນ ແລະ ຮສ. ປອ. ຫລ້າວັນ ວົງຄຳສານ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາຫລັງປະລິນຍາຕີ ເປັນຜູ້ດຳເນີນການ.  ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ອອກແຈ້ງການໃຫ້ແຕ່ລະຄະນະວິຊາສົ່ງລາຍຊື່ນັກສຶກສາທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມີຄວາມ ສາມາດສື່ສານເປັນພາສາອັງກິດເຂົ້າຮ່ວມ.  ຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມນັກສຶກສາ ແລະ ອາຈານຊີ້ນຳ, ເພື່ອໃຫ້ຄຳແນະນຳ, ແບ່ງກຸ່ມ ແລະ ໃຫ້ນັກສຶກສາເຮັດວຽກໃນຫົວຂໍ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າ ຕ້ອງການ.  ສຸດທ້າຍ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ຄັດເລືອກເອົາ 2 ກຸ່ມເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນລະດັບສາກົນ.

ການແຂ່ງຂັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຢູ່ ສປ. ຈີນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ເຂດປົກຄອງຕົນເອງຈິ່ງຮາຍຢູ້ຊູ້, ເຊິ່ງເປັນແຫລ່ງກຳເນີດຂອງແມ່ນນໍ້າລ້ານຊ້າງ-ນໍ້າຂອງ.  ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ເປັນສະຖານທີ່ສູງກວ່າ ລະດັບນໍ້າທະເລຫລາຍ, ລະຫວ່າງ 3,800 ຫາ 5,400 ແມັດ, ມີຕົ້ນໄມ້ໜ້ອຍ ແລະ ມີອົກຊີເຈັນໜ້ອຍ. ສິ່ງນີ້ ເປັນອຸປະສັກ ແລະ ປະສົບການທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍສຳລັບບັນດານັກແຂ່ງຂັນ ແລະ ແຂກເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນມື້ທຳອິດຂອງການແຂ່ງຂັນ, ນັກແຂ່ງຂັນໄດ້ຈັດວາງສະແດງໂຄງການຂອງຕົນ ແລະ ອະທິບາຍ ໃຫ້ແຂກເຂົ້າຊົມໂຄງການ.  ຫລັງຈາກນັ້ນ ໄດ້ມີການນຳສະເໜີບົດໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການ ເພື່ອໃຫ້ຄະແນນ. ໃນມື້ຕໍ່ມາ ໄດ້ມີການເປີດພິທີຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍຄະນະປະຈຳພັກ ເຂດປົກຄອງຕົນເອງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດງານ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ກອງປະຊຸມ ໄດ້ນຳພາທິມງານນັກສຶກສາ ຂຶ້ນໄປບໍ່ນໍ້າເຊິ່ງເປັນແຫລ່ງກຳເນີດຂອງແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ-ນໍ້າຂອງ ເພື່ອຈັດພິທີເອົານໍ້າຂອງຈາກແຕ່ລະປະເທດມາຖອກລົງໃສ່ຕົ້ນກຳເນີດແມ່ນໍ້າຂອງ ພ້ອມທັງ ຕັ້ງເສົາຫີນສັນຍາລັກຂອງການແຂ່ງຂັນໃສ່ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ.  ຈາກນັ້ນ, ນັກສຶກສາໄດ້ຖືກ ຈັດແບ່ງ ອອກເປັນກຸ່ມປະສົມນາໆຊາດ ເພື່ອປັບປຸງໂຄງການທີ່ນຳສະເໜີໄປແລ້ວ.  ນັກສຶກສາຮ່ວມກັນ ເຮັດວຽກ ແລະ ພັກຢູ່ແຄັມທີ່ບໍ່ໄກຈາກບໍ່ກຳເນີດແມ່ນໍ້າຂອງ.  ໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງການແຂ່ງຂັນ, ທັງຄະນະ ກຳມະການ ແລະ ແຂກເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ເດີນທາງໄປລວມຕົວກັນຢູ່ແຄັມໃນຮ່ອມພູ ຊາໂດອັງຊາຍ ແຄມແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ-ນໍ້າຂອງ, ໃນເມືອງ ຊາໂດ ໂດຍໃຊ້ເວລາ 6 ຊົ່ວໂມງຈາກຢູ້ຊູ້. ຄະນະສະນັບສະໜູນງານໄດ້ຈັດພິທີ ຕ້ອນຮັບໂດຍການ ຈູດກອງໄຟ, ສະແດງສິນລະປະທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ຮ່ວມມ່ວນຊື່ນຕາມປະເພນີທ້ອງຖິ່ນ ທ່າມກາງອາກາດ ທີ່ໜາວເຢັນ, ແລະ ໃນຄືນນັ້ນໄດ້ ພັກຢູ່ແຄັມທີ່ຮ່ອມພູ.  ໃນມື້ຕໍ່ມາ, ນັກສຶກສາທິມນາໆຊາດ ໄດ້ເດີນທາງຈາກແຄັມ ບໍ່ກຳເນີດຂອງ ແມ່ນໍ້າຂອງມາເຖິງແຄັມຂອງຮ່ອມພູ ທີ່ໃຊ້ເວລາເດີນທາງ 4 ຊົ່ວໂມງ, ໄດ້ນຳສະເໜີຜົນຂອງການ ປັບປຸງໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ, ແລະ ໃນຕອນບ່າຍຂອງມື້ດຽວກັນ ໄດ້ຈັດພິທີສະຫລຸບ ແລະ ມອບລາງວັນ, ເຊິ່ງລາງວັນຊະນະເລີດມີ 2 ລາງວັນ: ລາງວັນນະວັດຕະກຳທີ່ດີເລີດ ແລະ ລາງວັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ສັງຄົມທີ່ດີເລີດ ແມ່ນ 10.000 ຢວນ ແລະ ລາງວັນອື່ນໆ ແມ່ນ 3.000 ຢວນ.

 ການແຂ່ງຂັນແບບດຽວກັນນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ້ນອີກໃນປີ 2017, ເຊິ່ງຂະບວນການຈະລິເລີ່ມ ໃນເດືອນ ຕຸລາ 2016.