ຫ້ອງ 212, ສຳນັກງານອະທິການບໍດີ ຫລັງເກົ່າ

ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ