ສູນຄົ້ນຄວ້າຈີນ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມມືກັບສູນຈີນ-ອາຊຽນສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຊົນເຜົ່າກວາງຊີ ແລະ ສູນແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳສາກົນກວາງຊີ

ທ່ານ ຮສ. ປອ. ຮຸ່ງເພັດ ຈັນທະວົງ, ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ແລະ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ໂພສີ ຈັນມິ່ງ, ຜູ້ອຳນວຍການສູນຄົ້ນຄວ້າຈີນ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດກອງປະຊຸມເວທີການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຈີນ-ລາວ ທີ່ສູນຈີນ-ອາຊຽນສຶກສາ, ມະຫາວິທະຍາໄລຊົນເຜົ່າກວາງຊີ ໃນວັນທີ 12 ເມສາ 2017.  ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ມີການປຶກສາຫາລື 3 ຝ່າຍ ຄື ມະຫາວິທະຍາໄລຊົນເຜົ່າກວາງຊີ, ສູນແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳສາກົນກວາງຊີ, ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 

 

ບັນຍາກາດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກະກຽມການຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການກ່ຽວກັບການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຈີນ - ລາວ.

 


 

ທ່ານ ສຈ. ປອ. ລີ ເຊັງກັງ, ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລຊົນເຜົ່າກວາງຊີ ຈັດງານລ້ຽງຮັບຮອງ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ຮຸ່ງເພັດ ຈັນທະວົງ, ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.


 

ທ່ານ ຮສ. ປອ. ຮຸ່ງເພັດ ຈັນທະວົງ ມອບຂອງທີ່ລະລຶກຈາກ ມຊ ໃຫ້ແກ່ທ່ານ ສຈ. ປອ. ລີ ເຊັງກັງ, ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລຊົນເຜົ່າກວາງຊີ