ຊື່​ໂຄງການ​ຄົ້ນຄວ້າ

ກິດຈະກຳ

ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຂອງ​ເສັ້ນທາງລົດໄຟ​ລາວ-ຈີນ ຕໍ່ກັບ ສປປ. ລາວ

  ດາວໂຫລດ

ສຶກສາ​ຮູບແບບການສ້າງເສດຖະກິດຕະຫລາດ ​ສັງຄົມ​ນິຍົມ​ແບບ ສປ. ຈີນ ແລະ ສປປ. ລາວ

 ດາວໂຫລດ

ການ​ສຶກສາ​ປັດ​ໄຈ​ດິງດູດ ​ແລະ ປັດ​ໄຈ​ຊຸກ​ຍູ້ ​ໃນ​ການ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ເພື່ອ​ທຸລະ​ກິດ​ການ​ຄ້າ​ຂອງ​ຄົນ​ຈີນ ​ໃນ ສປປ ລາວ

 ດາວໂຫລດ

ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ປະກອບ​ກິດຈະການ ​ແລະ ນະ​ວັດຕະ​ກຳ​ຂອງ ສປ. ຈີນ

ດາວໂຫລດ