ໃນສົກສຶກສາ 2016-2015, ສູນຄົ້ນຄວ້າຈີນ ໄດ້ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ໃນ 7 ຫົວຂໍ້:

 

ລະດັບ

ຊື່ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ

ຫົວໜ້າທິມງານຄົ້ນຄວ້າ

1

ຜົນປະໂຫຍດຂອງເສັ້ນທາງລາວ-ຈີນ ຕໍ່ກັບ ສປປ ລາວ

ສຈ ປອ. ສູນທອນ ພົມມະສອນ

2

ສຶກສາການຫັນໄປສູ່ເສດຖະກິດສັງຄົມນິຍົມແບບ ສປ ຈີນ

ຮສ. ໂພສີ ທິບດາວັນ

3

ການສຶກສາປັດໄຈດິງດູດ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ ໃນການຍ້າຍຖິ່ນເພື່ອທຸລະກິດການຄ້າຂອງຄົນຈີນ ໃນ ສປປ ລາວ

ຮສ ປອ. ແສງເດືອນ ໄວຍາກອນ

4

ການສຶກສາຂອງປະສິດທິຜົນຂອງໂຄງການຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານການຮ່ວມມື ແລະ ການພັດທະນາຈາກ ສປຈີນ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ

ຮສ ປອ ບຸນລ້ວນ ດວງເງິນ

5

ການຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກການປົກຄອງແບບ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນ

ຮສ ວຽງວິໄລ ທ່ຽງຈັນໄຊ

6

ການສົ່ງເສີມການປະກອບກິດຈະການ ແລະ ນະວັດຕະກຳຂອງ ສປ ຈີນ

ຮສ ປອ. ໂພສີ ຈັນມິ່ງ

7

ຍຸດທະສາດໝຶ່ງແລວທາງ ໝຶ່ງເສັ້ນທາງ ຂອງສປ.ຈີນ ກັບການພັດທະນາໃນ ສປປ ລາວ

ຮສ ປອ. ເດຊານຸລາດ ແສນດວງເດດ