ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຕຳແໜ່ງງານ

1. ຄະນະຊີ້ນຳລວມ

  • ຮອງອະທິການບໍດີຝ່າຍຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ເປັນປະທານຄະນະຊີ້ນຳລວມ: ຮສ. ປອ. ສົມຈັນ ບຸນພັນມີ
  • ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ເປັນຮອງປະທານ: ສຈ. ປອ. ສູນທອນ ພົມມະສອນ 

2. ຄະນະຮັບຜິດຊອບສູນ

  • ທ່ານ ຮສ. ດຣ. ໂພສີ ຈັນມິ່ງ (ຜູ້ອຳນວຍການສູນ)
  • ທ່ານ ປະຕິສິດ ມິດທິຍາພອນ (ພະນັກງານປະຈຳການ)

 

ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ ແມ່ນມາຈາກແຕ່ລະຄະນະວິຊາ, ສະຖາບັນ, ຫ້ອງການ,  ແລະ ສູນຕ່າງໆ ທົ່ວມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.