ສູນຄົ້ນຄວ້າຈີນ (ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ: ສຄຈ) ແມ່ນໜ່ວຍງານໜຶ່ງຊຶ່ງດຳ​ເນີນ​ງານ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຊີ້​ນຳ​ຂອງ​ຫ້ອງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ບໍ​ລິ​ການ​ວິ​ຊາ​ການ, ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອະທິການບໍດີ ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ຂອງມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ​ເປັນ​ສູນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າຖອດ​ຖອນ​ບົດ​ຮຽນ ຈາກ ສ​ປ. ຈີນ ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ ສ​ປ​ປ ລາວ. ສູນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຈະ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ໃນທຸກ​ຂົງ​ເຂດ, ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ດ້ານການ​ເມືອງ​-ການ​ປົກ​ຄອງ, ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ-ສັງ​ຄົມ, ເສດ​ຖະ​ກິດ, ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ.